Czyszczenie wykładzin

Wybierając metodę czyszczenia bierzemy pod uwagę następujące czynniki:

 • stopień zabrudzenia,
 • konstrukcję wykładziny,
 • rodzaj włókna w runie,
 • oczekiwany czas schnięcia.
czyszczenie wykładzin

Metoda ekstrakcji

preferowany przez nas sposób czyszczenia wykładzin, wiąże się wykorzystaniem roztworu wody i środka czyszczącego, ale pozwala na usunięcie silnych zabrudzeń, jest to tzw. czyszczenie dogłębne.

Czyszczenie ekstrakcyjne wykładzin, zgodnie z ogólnymi zasadami, składa się z następujących etapów:

Etap 1 – odkurzenie wykładziny i podniesienie runa

Etap 2 – rozpuszczenie brudu przy użyciu tzw. „presprayu”

Etap 3 – wypłukanie rozpuszczonego brudu metodą ekstrakcyjną (natrysk i odessanie).

Pozostałe metody mniej przemaczają wykładzinę, ale radzą sobie jedynie z lekkimi zabrudzeniami, jest to tzw. czyszczenie pielęgnacyjne.

Czyszczenie dogłębne, jak i czyszczenie pielęgnacyjne zawsze wiąże się z użyciem pewnej ilości wody i można powiedzieć, że im większe zabrudzenie, tym więcej roztworu wody i środka czyszczącego trzeba będzie użyć w trakcie czyszczenia wykładziny.

Poniżej zaprezentowaliśmy „Ogólne wskazania do pielęgnacji wykładzin dywanowych”, wskazując na potrzebę wykonywania zarówno czyszczenia pielęgnacyjnego, jak i dogłębnego, jako uzupełniających się metod przy długotrwałej pielęgnacji wykładzin dywanowych.

Ogólne wskazania do pielęgnacji wykładzin dywanowych

Utrzymanie w czystości wykładziny wymaga systematycznego stosowania kilku zabiegów takich jak:

 • odkurzanie,
 • usuwanie plam,
 • podnoszenie runa,
 • czyszczenie pielęgnacyjne,
 • czyszczenie dogłębne.

Należy odpowiednio dobrać częstotliwość zabiegów do poszczególnych obszarów w obiekcie, biorąc pod uwagę konstrukcję wykładziny, charakter zabrudzeń i intensywność użytkowania.

Zabrudzanie wykładziny jest procesem ciągłym i taki charakter powinna mieć jej pielęgnacja.

Zabiegi pielęgnacyjne wykonuje się przez cały czas eksploatacji wykładziny, zanim zabrudzenia będą widoczne gołym okiem i niezbędne będzie wykonanie czyszczenia dogłębnego.

Poprzez zabiegi pielęgnacyjne rozumiemy:

 • odkurzanie,
 • podnoszenie runa,
 • odplamianie,
 • pranie metodami pielęgnacyjnymi z niewielką ilością wilgoci np. kapsułkowanie, suche wiórki.

Czyszczenie dogłębne ma za zadanie doczyszczenie wykładziny i przywrócenie jej wyglądu zbliżonego do pierwotnego. Czyszczenie dogłębne jest niezbędne co jakiś czas, a zbyt długie zwlekanie z jego wykonaniem grozi trwałym uszkodzeniem wykładziny.

W celu zapewnienia optymalizacji efektów w stosunku do nakładów niezbędne jest prawidłowe zaplanowanie prac związanych z utrzymaniem czystości wykładzin dywanowych, w szczególności w obiektach komercyjnych, czy użyteczności publicznej, gdzie zużycie wykładzin jest tym większe im więcej klientów, czy kontrahentów odwiedza obiekt. Prawidłową eksploatację wykładziny może zapewnić np. poprzez opracowanie harmonogramu utrzymania czystości wykładzin, który będzie służył do planowania i nadzoru prac.

W tabeli znajdują się wskazówki dotyczące częstotliwości zabiegów w zależności od natężenia ruchu.

czyszczenie-wykladzin-tabela

Źródło: wskazania producenta urządzeń oraz środków do czyszczenia TERSUS

Dbając systematycznie o wykładziny dywanowe można ograniczyć częstotliwość wykonywania czyszczenia dogłębnego, realizowanego przez specjalistyczne firmy, do niezbędnego minimum. Przede wszystkim takie działania zapewnią estetykę wykładzin w całym obiekcie, niezależnie od natężenia ruchu przez cały okres eksploatacji zapewniając komfort klientom, kontrahentom, ale przede wszystkim pracownikom, na co dzień będącym użytkownikiem tych wykładzin.

Wykładziny dywanowe są również coraz częściej stosowane w lokalach mieszkalnych, w których również niezbędne jest systematyczne stosowanie wymienionych ww. zabiegów, w szczególności gdy w domu są dzieci, zwierzęta, czy osoby chore na astmę  lub alergię. Wg. naszej firmy należałoby w tym przypadku zastosować następującą cykliczność: odurzanie (codziennie), odplamianie (na bieżąco), czyszczenie pielęgnacyjne i podnoszenie runa (1-2x/rok), czyszczenie dogłębne (1x/rok).

Sprawdź nas  (22) 642-13-30 lub 733-668-694

Zamów wycenę usługi lub umów się na realizację usługi